Gazeta Lekarska PREMIUM

spis treści

gl

Rozważania o systemie

2

Odpady medyczne – unieszkodliwianie

gedeon

W obronie lekarzy

prezes

Skrining

skrining

I znów ma być lepiej

9

Bez pieniędzy i lekarzy, czyli cud pana ministra

7a

List lekarzy

7a

Manifest Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME)

8c

Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem

9a