Gazeta Lekarska PREMIUM 05/2015

Prezes_Kwiatkowski_10

Rozmowa o zdrowiu
Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki

O płatniku, rozmieszeniu kadr medycznych i rozmowach z ministrem Arłukowiczem – z Krzysztofem Kwiatkowskim, prezesem Najwyższej Izby Kontroli, rozmawiają Ryszard Golański i Marta Jakubiak.

Czy płatnik daje wystarczającą ilość czasu na negocjacje kontraktów?

W opinii NIK tego czasu jest zbyt mało. Od lat powtarzamy wniosek systemowy, że niekorzystny jest taki sposób kontraktowania świadczeń przez NFZ, który doprowadza do kumulacji postępowań prowadzonych w ostatnim kwartale roku i konieczność podpisywania w krótkim czasie bardzo dużej liczby umów ze świadczeniodawcami. To może skutkować licznymi nieprawidłowościami zarówno w przypadku podmiotu kontraktującego, jak i świadczeniodawców, którzy mają relatywnie krótki czas na negocjacje. Część postępowań może z tego powodu zmieniać się w de facto negocjacje fikcyjne: albo nie masz uwag i przyjmujesz ofertę, albo kontraktu nie podpisujemy. Przy tak krótkim czasie na decyzję jest to raczej dyktat.

Czy rozmieszczenie kadr medycznych jest właściwe?

W tym zakresie, jak już wspomniałem, dostrzegamy duże zróżnicowanie regionalne, dlatego chcemy zbadać,  jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych obszarach ochrony zdrowia i co zrobiło w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia, co zrobił NFZ, i jakiego rodzaju przedsięwzięcia zostały podjęte, aby umożliwić zatrudnianie lekarzy specjalistów odpowiednio do zidentyfikowanych potrzeb. Chcemy sprawdzić, czy systemy rekrutacyjne poszczególnych uczelni uwzględniały zapotrzebowanie na absolwentów, a także czy zapewniono proces kształcenia zgodnie z przyjętymi standardami. Przyjrzymy się temu w jednej z kolejnych kontroli.

Czy zdarza się, że widząc bardzo niepokojące wnioski pokontrolne dzwoni pan do ministra Arłukowicza, aby o nich porozmawiać i wskazać rzeczy wymagające jak najszybszej poprawy?

Wnioski NIK są przedstawiane w określonej procedurze: po kontroli przekazujemy wystąpienie pokontrolne do jednostki kontrolowanej, w tym do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ. Następnie otrzymujemy odpowiedź z informacją, które wnioski zostały przyjęte, a z którymi instytucja się nie zgadza. W przypadku różnicy zdań, rozstrzygnięcie należy do Kolegium NIK. Postępujemy zawsze według wyznaczonych procedur.

Zamknij
Ryszard Golański i Marta Jakubiak

Ryszard Golański i Marta Jakubiak

Prezes_Kwiatkowski_10

Rozmowa o zdrowiu
Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki Kwiecień 28, 2015


Szukaj