Gazeta Lekarska PREMIUM 05/2015

road

Stomatologia
Nowe programy dla specjalistów

Od pół roku lekarze dentyści kształcą się według nowych programów specjalizacyjnych. Zmiany dotyczą także stomatologów, którzy już posiadają specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty i chcieliby uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć nową specjalizację. Modyfikacje dotyczą między innymi czasu trwania poszczególnych szkoleń.

Chirurgia stomatologiczna

Dotychczas było tak, że stomatolodzy posiadający specjalizację I stopnia z chirurgii stomatologicznej, musieli specjalizować się 3,5 roku, aby uzyskać tytuł specjalisty chirurga stomatologicznego. Z kolei lekarze dentyści posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w innej specjalności stomatologicznej – 4 lata. Obecnie sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i wygląda następująco:

 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej – 71 tygodni,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej – 173 tygodnie,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji – 209 tygodni,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii – 189 tygodni,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej – 192 tygodnie,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej, stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej – 193 tygodnie,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii lub zdrowia publicznego – 209 tygodni.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Dla tej specjalności program dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej trwa teraz 6 lat, czyli około pół roku dłużej, niż było wcześniej. Z kolei program dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej – 5 lat (tyle samo, co przed reformą).

Stomatologia dziecięca

Jeśli chodzi o tę specjalizację, to czasy trwania szkoleń wydłużyły się, ponadto obowiązuje więcej programów. Przed wprowadzeniem nowych programów szkolenie dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej lub posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej trwało 2 lata. Obecnie:

 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii ogólnej wynosi prawie 3 lata,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej wynosi 3 lata bez 2 miesięcy,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji trwa 3 lata bez 2 miesięcy,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii trwa 2 lata i 11 miesięcy,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej trwa 2 lata i 11 miesięcy,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją wynosi 2 lata i 11 miesięcy,
 • program specjalizacji dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii lub zdrowia publicznego trwa 3 lata.

Bez zmian

Czas trwania specjalizacji nie uległ zmianie, jeśli chodzi o periodontologię (trwa 3 lata zarówno dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii ogólnej, jak i dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty). Podobnie jest w przypadku protetyki stomatologicznej (czas trwania – 3 lata, zarówno dla stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej i dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty). W takim samym czasie, co poprzednio, przewidziano też szkolenie dla chcących uzyskać tytuł specjalisty w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją (2 lata – dla specjalistów I stopnia w stomatologii ogólnej i lekarzy dentystów z II stopniem specjalizacji lub tytułem specjalisty). Także w przypadku ortodoncji czasy trwania specjalizacji dla lekarzy dentystów I/II stopnia lub z tytułem specjalisty nie uległy zmianie (3 lata), stworzono jednak więcej programów (w zależności od tego, po jakiej specjalizacji jest stomatolog).

Zamknij
Lidia Sulikowska

Lidia Sulikowska

road

Stomatologia
Nowe programy dla specjalistów Kwiecień 28, 2015


Szukaj