Gazeta Lekarska PREMIUM 05/2015

Zamknij
Gazeta Lekarska

Gazeta Lekarska

Wydawca: Naczelna Rada Lekarska Dla członków izb lekarskich bezpłatnie Nakład: 164 460 egz. Kolegium redakcyjne: Jarosław Wanecki (przewodniczący) Ryszard Golański Konstanty Radziwiłł Jolanta Małmyga Wojciech Marquardt Katarzyna Strzałkowska Redaktor naczelny: Ryszard Golański Tel. 600 909 382 naczelny@gazetalekarska.pl Zastępca redaktora naczelnego: Marta Jakubiak Tel. 608 316 248 m.jakubiak@gazetalekarska.pl Dziennikarze: Lucyna Krysiak Tel. 696 48 70 48 l.krysiak@gazetalekarska.pl Lidia Sulikowska Tel. 668 854 344 l.sulikowska@gazetalekarska.pl Redakcja: Tel. (22) 558 80 40, Fax (22) 558 80 42 redakcja@gazetalekarska.pl Stale współpracują: Artur Andrus (Warszawa) Jerzy Badowski (Olsztyn) Sławomir Badurek (Toruń) Jarosław Klimek (Łódź) Anna Lella (Olsztyn) Agata Morka (Warszawa) Sławomir Pietras (Poznań) Małgorzata Serwach (Łódź) Joanna Sokołowska (Płock) Redaktor portalu internetowego: Mariusz Tomczak m.tomczak@gazetalekarska.pl Adres redakcji: 00-764 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 110 www.gazetalekarska.pl Reklama i marketing: Elżbieta Tarczyńska Tel. (22) 559 13 26, Fax (22) 558 80 42 Tel. 606 699 830 e.tarczynska@gazetalekarska.pl Ogłoszenia: Michał Ostaszewski Tel. (22) 559 13 26, Fax (22) 558 80 42 m.ostaszewski@gazetalekarska.pl Projekt i opracowanie graficzne: Grzegorz Sztank Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji, zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Autorów prosimy o przysyłanie tekstów zapisanych na CD, e-mail w edytorze pracującym w środowisku Windows. Publikacja ta przeznaczona jest tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Spis treści Wrzesień 4, 2014


Szukaj